kunstschilder
Als beeldend kunstenaar tracht Sylvia de kwaliteit van het leven een beetje in eigen handen te nemen. Zij wil er bewust in staan en op die manier ten volle van genieten. Bewust zijn van de vele ervaringen die het leven haar biedt en ze omvormen tot een schilderij. Haar werken groeien in het hier en nu, als een gedachtenstroom. Daardoor legt ze de focus op het huidige moment en worden haar werken gecreëerd door dit moment. Zij geniet van de rijkdom van het maken ervan en hoopt te kunnen genieten van het moment dat haar werken jou raken. Sylvia – 2022
Copyright Micha Havreluk 2022
Sylvia ZACH